Giới thiệu
VỀ CHÚNG TÔI
Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh và các chế phẩm sinh học phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-BYT ngày 26/01/1994 của Bộ trưởng Bộ Y tế và được sắp xếp lại theo Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 18/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin tức

SẢN PHẨM

Click vào tiêu đề sản phẩm để xem chi tiết

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ