Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế( POLYVAC), là đơn vị nghiên cứu sản xuất vắc xin theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế gới( WHO). Nhà máy sản xuất vắc xin sởi và vắc xin phối hợp sởi rubella được Nhật Bản tài trợ xây dựng nhà xưởng, lắp đặt trang thiết bị máy móc và qui trình công nghệ sản xuất vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP của WHO. Chính vì vậy chúng tôi được trang bị đầy đủ thiết bị máy móc dùng cho chuẩn định và thẩm định thiết bị, nhà xưởng và được các c