Hoạt động chuyên môn

Hợp tác quốc tế - 2020-05-09 22:52:35

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC) thuộc Bộ Y tế vừa ký kết Biên bản thảo luận thuộc Dự án “Tăng cường Năng lực Sản xuất Vắc xin phối hợp Sởi-Rubella”. Dự án sẽ được bắt đầu triển khai từ tháng 5/2013 và kéo dài trong thời gian 4 năm 11 tháng. Tổng ngân sách dự kiến cho Dự án khoảng 707 triệu yên Nhật (tương đương 7,51 triệu USD). Trong dự án này, JICA sẽ cử các chuyên gia Nhật Bản sang chuyển giao công nghệ và tiếp

Tin y tế - 2022-04-21 08:54:00

The World Health Organization (WHO) and the Medicines Patent Pool (MPP) have announced the names of the 15 manufacturers that will receive support from the mRNA technology transfer programme. The programme is based around a technology transfer “hub” Afrigen, which is located in South Africa. The “spokes,” or recipients of the technology, in low- and middle-income countries, will receive training and technology from the hub and then produce and sell products commercially. This global initia